9 Tháng Tám 2021

Nhật ký dự án #9 - Từ 9/7 đến 9/8 năm 2021

Chúng tôi vẫn còn 9 tháng phía trước để thuyết phục cộng đồng. Hiện giờ, mong mỏi của studio và nhiều người Việt Nam, là chúng ta cần chiến thắng đại dịch, sớm trở lại cuộc sống bình thường đã.

Đọc tiếp...