Danh sách những sự kiện, chiến dịch, trận đánh, địa danh dự kiến sẽ xuất hiện trong game

Khi lựa chọn các sự kiện, chiến dịch, trận đánh. Studio lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí. Đó là phải là những sự kiện có tính chất tiêu biểu, lại phải đảm bảo sự đa dạng về bối cảnh, thời điểm, tính chất ... và phù hợp với các yếu tố gameplay. Vì vậy, chắc chắn sẽ không có sự xuất hiện của tất cả mọi sự kiện hay diễn biến của toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Ở thời điểm hiện tại, dưới đây là danh sách những sự kiện, chiến dịch, trận đánh, địa danh dự kiến sẽ chắc chắn xuất hiện trong game với gameplay khác nhau. Danh sách này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật

Trận Vạn Tường – Chu Lai 1965

Tết Mậu Thân – Huế 1968 

Khe Sanh - Làng vây 1968

Điện Biên Phủ Trên Không 1972

Chiến dịch Hồ Chí Minh – 1975

...