Nhật ký dự án #9 - Từ 9/7 đến 9/8 năm 2021

Những ngày tháng giặc Covid đang hoành hành tại Việt Nam đã ảnh hưởng lớn đến mọi doanh nghiệp.

Studio cũng không phải là ngoại lệ. Đặc thù của công việc làm game cần có sự tương tác trực tiếp khá nhiều, nhất là trong thảo luận trao đổi.  Vì vậy, việc work from home vẫn ảnh hưởng rất lớn.

Khi tiến độ tất cả các dự án bị suy giảm, dĩ nhiên X30 cũng chịu tác động. Dù vậy, chúng tôi vẫn đang tiến tục tiến về phía trước.

Chúng tôi cũng "sốt ruột" và nóng lòng đạt được tiến độ tốt hơn, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục kiên nhẫn.

4 tuần vừa qua, các họa sỹ 3D vẫn tiếp tục triển khai các model nhân vật, các trang bị phụ kiện.

Team môi trường, vẫn tiếp tục xây dựng các công trình nhà cửa, đường phố

  • Tất cả các hình ảnh đều chỉ mới ở giai đoạn đầu. Chưa phải hình ảnh cuối cùng

Team anim cũng đã vào cuộc để làm những animation đầu tiên.

Game Designer và lập trình viên vẫn tiếp tục làm việc với nhau để xây dựng hệ thống AI.

Đi vào chi tiết, với nhiều mong muốn thay đổi mạnh mẽ chất lượng của AI, khó khăn bắt đầu bộc lộ. Chúng tôi sẽ phải giải quyết từ từ từng việc một.

Studio tham khảo nhiều tài liệu, video, chia sẻ của các studio hàng đầu về hệ thống AI. Nhưng không phải mọi thứ đều được chia sẻ, mà chúng tôi chỉ có thể học hỏi về phương thức tiếp cận. Để giải quyết các vấn đề cụ thể, studio vẫn phải tự mình thực hiện.

Ngoài ra, lập trình viên cũng đã bắt tay vào thực hiện các mechanic chính của cảm giác bắn súng góc thứ nhất. So với 10 năm trước, các game bắn súng cũng đã có nhiều điều chỉnh.  Vì vậy, x30 cũng phải có những thay đổi phù hợp.

Tiến độ gây quỹ dậm chân tại chỗ, nhưng studio không lo lắng về điều đó vào lúc này.

Chúng tôi biết trước việc này, và vẫn tập trung cho việc ra được teaser video.

Chúng tôi vẫn còn 9 tháng phía trước để thuyết phục cộng đồng. Hiện giờ, mong mỏi của studio và nhiều người Việt Nam, là chúng ta cần chiến thắng đại dịch, sớm trở lại cuộc sống bình thường đã.