Nhật ký dự án #5 - Tuần 7/6 đến 12/6 năm 2021

Tuần vừa qua, chúng tôi không có tiến triền nào đáng kể.
Các dự án của công ty bắt đầu vào đợt cao điểm, vì vậy, thời gian trống để dành cho 300475 đã giảm đáng kể.
Thu hoạch đáng chú ý nhất, là sự phát huy của tinh thần tương tác sớm với cộng đồng.
Sau khi studio công bố các hình ảnh về model 3D đang xây dựng, chúng tôi đã nhanh chóng nhận được các góp ý về sự chưa chính xác ở một số chi tiết.
Studio đã kiểm tra và thấy các góp ý này rất đúng, vì vậy, các họa sỹ đã tiếp thu để điều chỉnh. 
Phát huy tinh thần đó, studio đã lập group để nhận thêm sự hỗ trợ của cộng đồng, và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì việc tương tác sớm này. 
Tinh thần chung là không sợ sai, chỉ sợ sai không được phát hiện sớm.

Hình ảnh lính Mỹ tiếp thu chỉnh sửa - vẫn đang tiếp tục hoàn thiện

Về thiết kế game, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai kịch bản chi tiết cho các màn chơi giả định sẽ được thực hiện, tiếp tục đào sâu phân tích AI các game khác, làm yêu cầu đầu vào cho giai đoạn tiếp theo của đội lập trình và thiết kế màn chơi.