Nhật ký dự án #13 – Từ 8/11/2021 đến 10/12/2021

Như nhật ký 12 studio đã chia sẻ, hiện tại, studio đang gấp rút để cố gắng hoàn thiện được teaser video

Nhật ký lần này, studio thay đổi chút không khí , muốn giới thiệu các bạn hai video liên quan đến quá trình thực hiện dự án

Video đầu tiên, là trích đoạn mocap một số animation phục vụ cho teaser video

Video thứ hai, là bản prototype cho phần chơi điều khiến và chiến đấu bằng xe tăng. Một phần chơi mà studio đã hứa là sẽ thực hiện trong 300475

Hiện tại, teaser video đã loading được khoảng 80%, studio đang cố gắng sẽ giới thiệu với cộng đồng trong tháng 1 năm 2022.