Nhật ký dự án #12 – Từ 11/10/2021 đến 5/11/2021

Lại thêm 4 tuần nữa trôi qua. Studio đang cố gắng tranh thủ từng ngày từng giờ để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phần đồ họa nhân vật

Bắt đầu bổ sung các phiên bản với trang phục khác nhau, “làm bẩn” trang phục để phù hợp với không khí chiến trường

Thêm phiên bản "quân ta"

Thêm phiêm bản "quân ta"

Phiên bản "chiến trường hơn" của lính Mỹ

Thêm phiên bản "chiến trường hơn" của lính Mỹ

Phụ kiện lính Mỹ phiên bản sạch

Tăng phía đối phương

Tăng phía đối phương

Thêm vũ khí

Đẩy thêm chi tiết cho góc FPS

Tiếp tục làm chi tiết hơn cho môi trường

Studio cũng đã qua làm việc và trao đổi với motion capture studio. Trong tháng 11 sẽ thực hiện việc mocap cho một số cảnh quay trong teaser

Tham quan và trao đổi với motion capture studio

 

Về kỹ thuật:

Studio tiếp tục nâng cấp AI, và đang đặt thử vào  thiết kế của màn chơi số 1.

Ngoài ra, studio bắt đầu phát triển prototype một số gameplay về lái tăng và Không chiến. Hẹn ngày không xa sẽ có video giới thiệu về các prototype này.

Hẹn gặp lại các bạn trong nhật ký sau, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều hình ảnh thú vị hơn về dự án.