Nhật ký dự án #11 - Từ 13/9/2021 đến 8/10/2021

4 tuần vừa qua , studio đã làm được thêm những việc sau.

Đồ họa nhân vật
Sau khi hoàn thiện phiên bản tiêu chuẩn nhân vật Lính Mỹ. Studio đã bắt tay nhân bản các phiên bản lính Mỹ khác. 

Trong các tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục với các phiên bản khác của các chiến sỹ giải phóng.

Lính mỹ với đầy đủ phụ kiện hơn

Thêm phiên bản Lính Mỹ

Các họa sỹ cũng tiếp tục bổ sung các trang bị, vũ khí cần cho teaser ...

Model AK đang làm dở

AK đang làm dở

Làm thêm xe tăng

Lựu đạn

Lựu đạn khói


Phần đồ họa môi trường phục vụ teaser, đến nay hoàn thành được khoảng 60%. Dự kiến trong hai tháng 10 và 11 sẽ tăng lên được tầm 90%. Xong trong tháng 12.

Một vài góc môi trường đang tiếp tục hoàn thiện với xe cộ đặt tạm lên không khí

Một vài góc môi trường đang tiếp tục hoàn thiện với xe cộ đặt tạm lên không khí

Một vài góc môi trường đang tiếp tục hoàn thiện với xe cộ đặt tạm lên không khí

Một vài góc môi trường đang tiếp tục hoàn thiện với xe cộ đặt tạm lên không khí


Về kỹ thuật. Studio vẫn tiếp tục cải tiến hệ thống AI. Bắt đầu đưa AI vào thử trong phần thiết kế cho màn chơi số 1 để kiểm chứng và tinh chỉnh thêm.


Bên cạnh đó, những công cụ hỗ trợ thiết kế màn chơi khác cũng được tiếp tục được bổ sung.  Phần mechanic của FPS cũng hoàn thiện thêm.


Lần nhật ký tới, dự án sẽ đi được 1/2 chặng đường. Mục tiêu gây quỹ vẫn còn xa. Thậm chí là rất xa. Nhưng studio chắc chắn không từ bỏ hi vọng của mình.
Hiker vẫn sẽ cố gắng hết sức với một niềm tin cao nhất.